skip to Main Content

Hva er Ahimsa?

Ahimsa er Sanskrit og betyr “ikke vold” og “respekt for alt liv”. Når en praktiserer yoga jevnlig er det vanlig at man også lærer seg å følge Yoga Sutras. Dette er filosofiske tankesett og etiske leveregler som minner mye om regler og bud fra andre filosofiske og religiøse retninger. Ahimsa er regel nr 1.

Den betyr selvsagt at man ikke skal skade andre levende vesener, men også at man ikke skal skade seg selv.

Jeg synes denne regelen er en fantastisk regel å overføre direkte til yogapraksisen. Det er jo heldigvis ikke ofte en skader andre i løpet av en yogatime, men som lærer er det viktig at jeg er oppmerksom på dette. Hvor er den ulike studentens ståsted, hvor mye skal de pushes, hvor mye skal de ikke pushes? Det er veldig interessant å jobbe med. Hva trenger den enkelte student?

“Respekt” og “medfølelse” er den andre delen av Ahimsa. Dette er begreper som er bra å ta med seg i enhver setting, også i yogatimen. Respekt og medfølelse for seg selv, for læreren og for de andre studentene. Et fint utgangspunkt for en bra praksis, eller hva?

Når det gjelder den andre delen av Ahimsa, det å ikke skade seg selv, er dette selve essensen av yoga på mange måter. Gjennom å praktisere yoga blir en bedre kjent med seg selv, på flere ulike nivå. Hva tåler kroppen min fysisk akkurat nå? Hva bør jeg ta hensyn til? Skal jeg presse et vondt kne inn i lotus-stilling, eller skal jeg ikke? Skal jeg prøve meg på en planke med strake bein, eller skal jeg alltid tenke at dette er jeg ikke sterk nok til? Ved å tenke Ahimsa, kan må få en bedre opplevelse av praksisen sin. En får jobbe der en virkelig trenger det, og hvile der en virkelig trenger det. Det er aldri slik at alle må gjøre akkurat det samme i løpet av en yogaøkt. Heldigvis!

Ahimsa gjelder ikke bare den fysiske kroppen, men også det mentale og følelsesmessige aspektet av vår person. Hvor er jeg akkurat nå? Hva trenger jeg? Hva er tilgjengelig for meg? Gjennom å stadig utforske og samarbeide med din egen kropp, samtidig som du har ahimsa i tankene, kan positiv utvikling  gjøre deg til den beste versjonen av deg selv. Om Shanti! ( Vær i fred)

 

Back To Top